Regulamin ogólny warsztatów i kursów

REGULAMIN

Uwaga. Jest to regulamin ogólny. Każdy kurs może mieć swój osobny regulamin, sprawdź lub zapytaj.

 1. Organizatorem i twórczynią warsztatów jest Karolina Kumor – Totalna Biologia dla Kobiet.
 2. Webinary odbywają się w zamkniętej grupie na facebook’u. Do grupy mają dostęp i wgląd wyłącznie osoby, które zapisały się na warsztaty. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkań (do 4 dni roboczych od planowanej daty spotkania) oraz zmiany platformy spotkań, w szczególności jeśli uzna inną platformę za korzystniejszą, bezpieczniejszą, bardziej komfortową dla grupy warsztatowej (np. zoom, MeWe, clickmeeting,  itp.) 
 3. Zapisy oraz pytania dotyczące treści i organizacji cyklu przyjmujemy JEDYNIE poprzez kontakt mailowy: kontakt@karolinakumor.pl (wiadomości prywatne na messengerze są niezgodne z zasadami uczestnictwa w warsztatach, prosimy o kontakt mailowy).
 4. Miejsce na pytania o treść i procesy warsztatowe znajduje się grupie warsztatowej. Jeśli czujesz potrzebę indywidualnego prowadzenia, zapraszamy na sesje 1:1 (zapytania i zapisy: kontakt@karolinakumor.pl).
 5. Dostępne są 3 opcje płatności:
  a) Ekonomia Daru – Wpłać dowolną kwotę, na jaką możesz sobie w szczerości pozwolić w tym momencie. Dostęp do każdego spotkania jest aktywny przez 24 h, po tym czasie materiały są przeniesione do grupy Premium ze stałym dostępem. Pakiet ma nieograniczoną liczbę miejsc. Uwaga! Przy wyborze tej opcji prosimy wziąć pod uwagę, że termin konkretnego spotkania może przesunąć!
  b) Pakiet Premium – inwestycja 397 zł. W Pakiecie Premium dostęp do treści otrzymujesz na 5 miesięcy. Dodatkowo uczestnicy Pakietu Premium mają możliwość wziąć udział w spotkaniu zoom i zadawania pytań na żywo. Liczba pakietów ograniczona.
  c) Dla subskrybentów newslettera przewidziany jest program abonamentowy, a wraz z nimi korzystniejsze ceny i materiały dodatkowe. 
 6. Zakupienie warsztatów po ich zakończeniu daje możliwość samodzielnej pracy w wybranym temacie. W tym wypadku nie jest przewidziane dodatkowe prowadzenie i odpowiadanie na pytania przez organizatora.
 7. Zapisując się na warsztaty zgadzasz się na kontakt mailowy w sprawach związanych z organizacją i przeprowadzeniem spotkań.
 8. Wszystkie treści, materiały, narzędzia służą Twojemu osobistemu procesowi. Zabrania się wynoszenia treści, materiałów i narzędzi poza grupę warsztatową oraz wykorzystywania ich w swojej praktyce terapeutycznej lub warsztatowej. Wiele narzędzi to moje autorskie metody, nie udzielam zgody na korzystanie z nich bez uprzedniego ustalenia warunków. Jeśli korzystam z narzędzi innych autorów, podaję ich nazwiska, a także książki lub kursy certyfikujące, które uprawniają mnie do używania tych narzędzi.
 9. Drogę do oficjalnego wykorzystania stworzonych przeze mnie narzędzi w swojej praktyce jest uczestnictwo i ukończenie kursu certyfikującego Akademii Ukochania Yoniversal Care. Szczegółowe informacje znajdują się w osobnym regulaminie.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu albo płatności skutkuje usunięciem ze wszystkich grup warsztatowych. W przypadku takiej sytuacji organizator nie zwraca inwestycji wniesionej przez uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.