Regulamin kursu: Poznaję swój cykl. Podróż od bólu do przyjemności.

REGULAMIN KURSU:

 1. Czas trwania kursu wynosi 5 miesięcy. Tj. od 21.06.21 do 20.11.21 r.
 2. Kurs ma charakter kręgu kobiet. Obowiązują w nim zasady kręgu: poufność, towarzyszenie sobie we wspólnej podróży w akceptacji dla doświadczeń swoich oraz innych kobiet, nie ocenianie innych, koncentracja na swoich uczuciach.
 3. Dołączając zobowiązujesz się do uczestnictwa w kręgu od początku do końca. W sytuacjach losowych i trudnych, skontaktuj się z nami: miesiaczkaprzyszlosci@gmail.com
 4. Odpłatność za kurs wynosi 2597 zł. Istnieje możliwość płatności ratalnej: 597 zł, płatne przez 5 kolejnych miesięcy.
 5. Płatności za każdy kolejny moduł należy dokonać do 10 dnia miesiąca.
 6. Kurs sprzedawany jest w przedsprzedaży oraz sprzedaży regularnej.
 7. Przedsprzedaż zawiera dodatkowe produkty o wartości 700 zł, które otrzymujesz w cenie kursu, i trwa do 31 maja do końca dnia.
 8. Sprzedaż regularna obejmuje kurs wraz z dedykowaną grupą na facebooku lub platformie MeWe. 
 9. Kręgi na żywo odbywają się przez Skype.
 10. Kurs zawiera 5 modułów. Każdy moduł trwa 1 miesiąc, zaczyna się 21 dnia miesiąca i kończy 20 dnia kolejnego miesiąca.
 11. Każdy moduł zawiera 4 spotkania webinarowe, 8 zadań do samodzielnej pracy, krąg na żywo oraz codzienne poranne wiadomości.
 12. Po rozpoczęciu kursu, zawiązujemy krąg i nie przyjmujemy już nowych uczestniczek.
 13. W przypadku rezygnacji – tylko w wyniku losowej, trudnej sytuacji – z kolejnych modułów, przestajesz być członkiem grupy kręgowej. Nie otrzymujesz już wiadomości, ogłoszeń oraz dostępu do grupy. Dostęp do modułów wygasa automatycznie wraz z rezygnacją.
 14. Dostęp do modułów masz przez 5 miesięcy po zakończeniu ostatniego poziomu (czyli do 21 czerwca 2022).
 15. Nie ma możliwości wykupienia nagrań z kursu po jego zakończeniu. Materiały są dostępne tylko dla kobiet, które uczestniczą w kursie na żywo.
 16. Organizatorem kursu jest: Karolina Kumor – Totalna Biologia dla Kobiet, Manuela Serafin – Przestrzeń Turkusu.
 17. Organizatorki dają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 18. Organizatorki dają sobie prawo do usunięcia z grupy kursowej osoby, która nie przestrzega regulaminu.
 19. Dane do płatności: Manuela Serafin
  Numer konta: 81 1050 1201 1000 0097 2886 3649
  Tytułem : Poznaj swój cykl – program dla kobiet
 20. Pytania kieruj na adres: miesiaczkaprzyszlosci@gmail.com