Polityka prywatności. Regulamin udostępniania komentarzy. 

Polityka prywatności. Regulamin udostępniania komentarzy. 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas pisania komentarza lub komunikacji mailowej, wypełniania formularza w celu odbycia konsultacji, jest Karolina M. Kumor. Z Administratorem możesz skontaktować się pisząc na adres: kontakt@karolinakumor.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, tj. aby Twój komentarz pojawił się na tej stronie, aby możliwa była konsultacja on-line.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, czyli aby Twój komentarz był dostępny na stronie oraz aby odbywały się konsultacje.
  6. Administrator nie przekazuje Twoich danych do osób trzecich, państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.